Контакти

(044) 428-34-32

 kfte.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

31 серпня 2021 р.

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від 31 серпня 2021 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд і затвердження робочих програм з дисциплін, що викладаються у 1-му семестрі 2021-2022 навчального року за двома освітніми програмами (227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти); 227.00.04 Фізична терапія другого (магістерського) рівня вищої освіти). Доповідач доцент, к.б.н. Омері І.Д.

2. Про результати опитування випускників бакалаврів, які навчалися у 2017-2021 роках за 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач професор Савченко В.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, що викладаються у 1-му семестрі 2021-2022 навчального року за двома освітніми програмами (227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти); 227.00.04 Фізична терапія другого (магістерського) рівня вищої освіти).

2.  Врахувати надані студентами випускниками зауваження та побажання щодо викладання дисциплін за 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.