Контакти

(044) 428-34-32

 kfte.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

25 жовтня 2021 р.

ПРОТОКОЛ № 9

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від 25 жовтня 2021 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд та затвердження переліку сертифікованих ЕНК робочих програм  для продовження використання (пролонгація) у 2021-2022 н.р. Доповідач І.Д. Омері.

2. Розгляд і затвердження тем, керівників магістерських робіт на 2021-2022 роки для студентів група ФТЕм-1-21-1.4д (2021 рік вступу). Доповідач В.М. Савченко.

3. Розгляд і затвердження білетів для іспиту з дисципліни «Відновні технології у фізичній терапії», напрям підготовки: 227 -  Фізична терапія

4. Різне.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити перелік сертифікованих ЕНК робочих програм  для продовження використання (пролонгація) у 2021-2022 н.р.

2. Ухвалити теми та керівників магістерських робіт.

3. Затвердити білети для іспиту з дисципліни «Відновні технології у фізичній терапії», напрям підготовки: 227 -  Фізична терапія.