05 січня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 1

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «05» січня 2022 року

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., професор д.м.н. Іващенко С.М., доцент к.м.н. Рідковець Т.Г., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; доцент Керестей В.В.; ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.,

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд і затвердження робочих програм з дисциплін, що викладаються у 2-му семестрі 2021-2022 навчального року за двома освітніми програмами (227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти); 227.00.04 Фізична терапія другого (магістерського) рівня вищої освіти). Доповідач доцент, к.б.н. Омері І.Д.

2. Про результати опитування випускників магістрів, які навчалися у 2020-2021 роках за ОП 227.00.04 Фізична терапія другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідач професор Савченко В.М.

3. Звіт аспірантки 1 року навчання Чумак Ярослави Ярославівни про виконання Індивідуального плану за І семестр 2021-  2022 навчального року.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, що викладаються у другому семестрі 2021-2022 навчального року за двома освітніми програмами (227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти); 227.00.04 Фізична терапія другого (магістерського) рівня вищої освіти):

Найменування програми

Розробники

Зміни у програмі

1.                 

Фізична терапія в онкології

Іващенко С.М. Савченко В.М.

нова

2.                 

Технічні засоби у фізичній терапії та ерготерапії

Іващенко С.М. Савченко В.М.

нова

3.                 

Фізична реабілітація в спорті

Хорошуха М. Ф.

нова

4.                 

Організація і управління в початковій школі: охорона праці в галузі

Омері І.Д.

пролонгація

5.                 

Інтегровані моделі знань і навичок

з фізичної терапії, ерготерапії

Савченко В.М., Іващенко С.М., Неведомська Є.О., Тимчик О.В., Харченко Г.Д., Керестей В.В.

лонгація

6.                 

Методи дослідження у фізичній терапії

Харченко Г.Д., Савченко В.М.

нова

7.                 

Основи клінічної медицини

Савченко В.М., Іващенко С.М., Рідковець Т.Г.

пролонгація

8.                 

Біохімія рухової активності

Яценко С. П.

пролонгація

9.                 

Нетрадиційні засоби реабілітації

Рідковець Т.Г. Харченко Г.Д.

пролонгація

10.            

Відновне лікування при захворюваннях і травмах нервової системи

Савченко В.М.

нова

11.            

Менеджмент роботи мультидисциплінарної реабілітаційної команди

Буряк О.Ю.

нова

12.            

Спортивний і спеціальний масаж

Харченко Г.Д.

пролонгація

13.            

Навчальна ознайомча практика

Савченко В.М., Буряк О.Ю.

нова

14.            

Практика виробнича клінічна (нервова система)

Савченко В.М., Керестей В.В.

нова

15.            

Практика виробнича / клінічна 3

(клінічна в педіатрії)

Савченко В.М., Буряк О.Ю.

нова

16.            

Практика виробнича клінічна

Савченко В.М., Харченко Г.Д.

нова

17.            

Фізична терапія в педіатрії 

Погребняк Ю.М.

пролонгація

 

2. Врахувати надані студентами випускниками зауваження та побажання щодо викладання дисциплін за ОП 227.00.04 Фізична терапія другого (магістерського) рівня вищої освіти.

3. Затвердити звіт про виконання Індивідуального плану аспірантки 1 року навчання Чумак Ярослави Ярославівни за І семестр 2021-  2022 навчального року.