Контакти

(044) 428-34-32

 kfte.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

14 лютого 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «14» лютого 2022 року

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., професор д.м.н. Іващенко С.М., доцент к.м.н. Рідковець Т.Г., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; доцент к.н.ф.в.с. Керестей В.В., ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд і затвердження змін до Освітньої програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології професор Савченко В.М.

2. Розгляд і затвердження змін до робочих програм з дисциплін Освітньої програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології професор Савченко В.М.

3. Розгляд і затвердження переліку практичних навичок з дисциплін Освітньої програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології професор Савченко В.М.

4. Різне.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до Освітньої програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

2. Затвердити  зміни до робочих програм з дисциплін Освітньої програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

3. Затвердити перелік практичних навичок з дисциплін Освітньої програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і доручити усім викладачам готувати описи клінічних станцій для складання здобувачами освіти об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту.