Контакти

(044) 428-34-32

 kfte.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

31 березня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «31» березня 2022 року

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., професор д.м.н. Іващенко С.М., доцент к.м.н. Рідковець Т.Г., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про атестацію в 2022 році здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Доповідач професор Савченко В.М.

2. Про атестацію в 2022 році здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 227.00.04 «Фізична терапія» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Доповідач професор Савченко В.М.

3. Програма практично-орієнтованого іспиту для атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Доповідач доцент М.Ф. Хорошуха.

4. Програма комплексного екзамену з медико-біологічних основ фізичної реабілітації для атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Доповідач доцент М.Ф. Хорошуха.

УХВАЛИЛИ:

1. Здійснити у 2022 році атестацію здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія у формі комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту та іспиту з медико-біологічних основ фізичної терапії. Атестацію здобувачів провести у віддаленому режимі з використанням дистанційного навчання.

2. Здійснити у 2022 році атестацію здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 227.00.04 «Фізична терапія» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія у формі комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту. Атестацію здобувачів провести у віддаленому режимі з використанням дистанційного навчання.

3. Затвердити Програму практично-орієнтованого іспиту для атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.

4. Затвердити програму комплексного екзамену з медико-біологічних основ фізичної реабілітації для атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.