25 квітня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «25» квітня 2022 року

ПРИСУТНІ: декан факультету к.н.ф.в.с. Лопатенко Г.О., професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., професор д.м.н. Іващенко С.М., доцент к.м.н. Рідковець Т.Г., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; доцент к.н.ф.в.с. Керестей В.В., ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • Про реорганізацію та зміну назви університету.
  • Про проходження практики в умовах військового стану.
  • Розгляд і затвердження програм екзаменів з дисциплін, що складаються влітку 2022 року.
  • Про перелік дисциплін для формування каталогу вільного вибору студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022-2023 роки навчання).
  • Різне.

УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти до відома.

2. Затвердити організаційні та методичні підходи щодо проходження практики в умовах військового стану.

3. Затвердити програми екзаменів з дисциплін, що складаються влітку 2022 року.

4. Затвердити перелік дисциплін для формування каталогу вільного вибору студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022-2023 роки навчання).