17 травня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 5

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «17» травня 2022 року

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., професор д.м.н. Іващенко С.М., доцент к.м.н. Рідковець Т.Г., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; доцент к.н.ф.в.с. Керестей В.В., ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд та затвердження для сертифікації ЕНК дисципліни «Курортологія» (2 курс, ФТЕ, денна)». Розробник В. Савченко

2. Розгляд та затвердження для сертифікації ЕНК дисципліни «Фізична реабілітація у спорті» (2-3 курси, ФТЕ, денна). Розробник М.Хорошуха.

3. Розгляд та затвердження описів програм екзаменів з навчальних дисциплін 2-го семестру 2021-2022 навчального року (літня сесія).

УХВАЛИЛИ:

  • Рекомендувати на сертифікацію ЕНК «Курортологія» (2 курс, ФТЕ, денна)», розробник В. Савченко.
  • Рекомендувати на сертифікацію ЕНК «Фізична реабілітація у спорті» (2-3 курси, ФТЕ, денна). Розробник М. Хорошуха.
  • Затвердити описи програм екзаменів н навчальних дисциплін 2-го семестру 2021-2022 навчального року (літня сесія).