23 червня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології від «23» червня 2022 року

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., професор д.м.н. Іващенко С.М., доцент к.м.н. Рідковець Т.Г., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; доцент к.н.ф.в.с. Керестей В.В., ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підсумки атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денної форми навчання) освітньої програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» за 2018-2022 роки навчання.

2. План роботи кафедри на період липень-серпень 2022 р.

3. Різне.

УХВАЛИЛИ:

  • Прийняти до уваги результати атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денної форми навчання) освітньої програми 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» за 2018-2022 роки навчання. Врахувати рекомендації під час здійснення наступної атестації.
  • Підготуватися до акредитації бакалаврської програми.