26 липня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології від «26» липня 2022 року

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., професор д.м.н. Іващенко С.М., доцент к.м.н. Рідковець Т.Г., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; доцент к.н.ф.в.с. Керестей В.В., ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.

 

Порядок денний:

  • Про зміну вибіркової дисципліни для студентів 3-го курсу, які навчаються за спеціальність 227 фізична терапія, ерготерапія.
  • Різне.

УХВАЛИЛИ:

  • Замінити для студентів 3-го курсу (група ФТЕб12040д) замінити вибіркову дисципліну «Нетрадиційні засоби реабілітації» на дисципліну «Технічні засоби у фізичній терапії та ерготерапії». Заміну погодити зі студентами.