26 серпня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології від «26» серпня 2022 року

 

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; доцент к.н.ф.в.с. Керестей В.В., ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.

 

Порядок денний:

  • Про результати опитування випускників бакалаврів, які навчалися у 2018-2022 роках за ОП 00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач доцент кафедри  Омері І.Д.
  • Різне.

УХВАЛИЛИ:

  • Врахувати надані студентами випускниками зауваження та побажання щодо викладання дисциплін за ОП 00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.