01 вересня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 9

засідання кафедри фізичної терапії та ерготерапії від «01» вересня 2022 року

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; доцент к.н.ф.в.с. Керестей В.В., ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.

ЗАПРОШЕНІ: Заступник декана з наукової роботи та менеджменту міжнародних проектів Іваненко Г. О.

 

Порядок денний:

1. Про призначення наукових керівників аспірантам першого року навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

2. Про призначення наукового керівника аспірантці другого року навчання Я.Я. Чумак за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

3. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін на 2022-2023 навчальний рік.

4. Про зміну керівника магістерських робіт у здобувачів 2 курсу другого (магістерського) рівня навчання 2021 року вступу в зв’язку зі звільненням викладача  С.М. Іващенко.  

Ухвалили:

1. Рекомендувати призначити науковим керівником Баришнікову Андрію Олексійовичу, аспіранту першого року навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт – Хорошуху Михайла Федоровича, доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри фізичної терапії та ерготерапії.

2. Клопотатися перед вченою радою Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту про призначення науковим керівником Хорошухи Михайла Федоровича, доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри фізичної терапії та ерготерапії, аспіранту першого року навчання Баришнікову Андрію Олексійовичу за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

3. Рекомендувати призначити науковим керівником Буряк Ользі Юріївні, аспірантці першого року навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт – Хорошуху Михайла Федоровича, доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри фізичної терапії та ерготерапії.

4. Клопотатися перед вченою радою Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту про призначення науковим керівником Хорошухи Михайла Федоровича, доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри фізичної терапії та ерготерапії, аспірантці першого року навчання Буряк Ользі Юріївні за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

5. Рекомендувати призначити науковим керівником Тимошенку Олександру Олександровичу, аспіранту першого року навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт – Лисенко Олену Миколаївну, доктора біологічних наук, професора, професора кафедри фізичної терапії та ерготерапії.

6. Клопотатися перед вченою радою Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту про призначення науковим керівником Лисенко Олени Миколаївни, доктора біологічних наук, професора, професора кафедри фізичної терапії та ерготерапії, аспіранту першого року навчання Тимошенку Олександру Олександровичу за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

7. Рекомендувати призначити науковим керівником Чумак Ярославі Ярославівні, аспірантці другого року навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт – Савченка Валентина Михайловича, доктора медичних наук, професора, зав. кафедри фізичної терапії та ерготерапії.

8. Клопотатися перед вченою радою Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту про призначення науковим керівником Савченка Валентина Михайловича, доктора медичних наук, професора, зав. кафедри фізичної терапії та ерготерапії, аспірантці другого року навчання Чумак Ярославі Ярославівні за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

9. Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, що викладаються у 2022-2023 навчальному році за ОП 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти).

10. Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, що викладаються у 2022-2023 навчальному році за ОП 227.00.04 «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

11. Призначити зав. кафедри фізичної терапії та ерготерапії В.М. Савченка керівником магістерських робіт:  

Кіщенко Ользі Василівні, тема магістерської роботи «Ефективність застосування мануальних технік при остеохондрозі шийного відділу хребта»;

Лисенку Дмитру Ростиславовичу, тема магістерської роботи «Фізична терапія при атонічно-астатичній формі дитячого церебрального паралічу в умовах реабілітаційного центру»;

Родіоновій Ксенії Володимирівні, тема магістерської роботи «Фізична терапія при спастичній формі дитячого церебрального паралічу у дітей 6-13 років в умовах реабілітаційного центру»;

Шуневич Альоні Вікторівні, тема магістерської роботи «Фізична терапія при гонартрозі у жінок в стадії ремісії».