17 жовтня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 10

засідання кафедри фізичної терапії та ерготерапії від «17» жовтня 2022 року

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; доцент к.н.ф.в.с. Керестей В.В., ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.


Порядок денний:

1. Про затвердження програми комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Фізична терапія” за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізації 227.01 «Фізична терапія».

2. Про затвердження тем та керівників магістерських робіт для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «227 Фізична терапія, ерготерапія», другого (магістерського) освітнього рівня, освітня програма «Фізична терапія».

3. Про затвердження програм іспитів здобувачів першого (бакалаврського) рівня та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зимової сесії 2022-2023 року навчання.

4. Про зміни до ОП 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, внесених у лютому 2022 р. (затверджено і введено в дію з 01.09.2022 р., наказ від 31.08.2022 р. № 407).


Ухвалили:

  • Затвердити програму комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Фізична терапія” за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізації 227.01 «Фізична терапія».
  • Затвердити теми та керівників магістерських робіт для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «227 Фізична терапія, ерготерапія», другого (магістерського) освітнього рівня, освітня програма «Фізична терапія» (2022 рік вступу).
  • Затвердити програми іспитів здобувачів першого (бакалаврського) рівня та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зимової сесії 2022-2023 року навчання згідно навчальних планів.
  • Прийняти до уваги висновок ради роботодавців щодо внесених змін до ОП 00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.