15 листопада 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 11

засідання кафедри фізичної терапії та ерготерапії від «15» листопада 2022 року

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; доцент к.н.ф.в.с. Керестей В.В., ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.

 

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження для сертифікації ЕНК дисципліни «Перша медична допомога» (2 курс, ФТЕ, денна). Розробник Хорошуха М.Ф., експерти: Яценко С.П., Цикоза Є.В.

2. Розгляд та затвердження для сертифікації ЕНК дисципліни «Основи медичних знань» (1 курс, ФТЕ, денна). Розробник Тимчик О.В., експери: Неведомська Є.О., Гудим Г.П.

Ухвалили:

  • Рекомендувати на сертифікацію ЕНК дисципліни «Перша медична допомога» (2 курс, ФТЕ, денна), розробник М.Хорошуха.
  • Рекомендувати на сертифікацію ЕНК дисципліни «Основи медичних знань» (1 курс, ФТЕ, денна), розробник О. Тимчик.