17 грудня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 13

засідання кафедри фізичної терапії та ерготерапії від «17» грудня 2022 року

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; доцент к.н.ф.в.с. Керестей В.В., ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк Ю.М.

 

Порядок денний:

  • Підсумки атестації здобувачів другого (магістерськго) рівня (денної форми навчання) за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», освітня програма 00.04 «Фізична терапія» за 2022-2023 навчальний рік.
  • Різне.

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги результати атестації здобувачів другого (магістерськго) рівня (денної форми навчання) за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», освітня програма  227.00.04 «Фізична терапія» за 2022-2023 навчальний рік. Врахувати, що у подальшому виконання магістерських робіт повинно мати експериментальний характер.