Науково-проектний семінар "Компетентності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту"

20 грудня 2018 р. відбувся науково-проектний семінар "Компетентності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту", на якому студенти представили свої доповіді про професійну підготовку фахівця з фізичної культури і спорту на засадах компетентністного підходу.

Компетентністний підхід до професійної підготовки фахівця з фізичної культури і спорту передбачає оновлення змісту, форм та методів навчання, координацію навчально-виховної діяльності, адаптацію фахівця з фізичної культури до сучасних умов діяльності та його готовність до розв’язання професійних проблем та завдань. Адже саме ефективність професійної діяльності фахівця з фізичної культури і спорту залежить від рівня його компетентнісної підготовки, здатності до самостійного прийняття рішень у професійній діяльності, прогнозування позитивних та негативних результатів у навчально-виховному процесі, внесення пропозицій, розробка навчально-методичних програм та проектів для навчально-виховного процесу.