Захист кваліфікаційних магістерських робіт (ТДм-1-21-1.4д)

13 грудня 2022 р. на кафедрі спорту та фітнесу успішно пройшла  атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми  «017.00.04 Тренерська діяльність та спортивна підготовка» у формі захисту кваліфікаційних магістерських робіт.

Презентації наукових досліджень студентів і відповіді на запитання під час дискусії свідчать про високий рівень володіння матеріалом, поєднання теорії і практики, спрямованість результатів досліджень на удосконалення галузі фізичної культури і спорту в цілому та покращення умов тренерської діяльності в країні зокрема. Дякуємо науковим керівникам, рецензентам і представникам закладів, на базі яких проводилися дослідження, за створенням максимально сприятливих умов для підготовки і захисту робіт.

Адміністративний і професорсько-викладацький склад Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту щиро вітає магістрів і висловлює надію й надалі пишатися результатами своїх випускників у вільній Україні!