gruzevich
Контактна інформація

i.hruzevych@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, 13-б

Грузевич Ірина Володимирівна

Доцент кафедри спорту та фітнесу

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат наук з фізичного виховання, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Методика викладання спортивних дисциплін

 • Теорія та методика викладання обраного виду спорту

 • Позатренувальні фактори в системі підготовки спортсменів

Біографія

Освіта:

 • 2020 – вступила в магістратуру Національного університету фізичного виховання і спорту для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 – Спортивна дієтологія.

 • 2015 – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту «Удосконалення фізичної підготовленості плавців на етапі попередньої базової підготовки за допомогою ендогенно-гіпоксичного дихання» в спеціалізованій раді Національного університету фізичного виховання і спорту.

 • 2014 – закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського зі спеціальності 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

 • 2011 - закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання, керівника спортивних секцій, шкільних та позашкільних закладів.

 • 2010 – закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Отримала ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя фізичної культури.

Досвід роботи:

 • 2023 – по теперішній час – доцент кафедри спорту та фітнесу Університету Грінченка.

 • 2021-2022 – доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я Київського національного університету технологій та дизайну.

 • 2019-2023 - старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання та спорту.
 • 2018-2023  – керівник гуртка плавання у комунальному закладі «Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної», м. Вінниця. 
 • 2018-2021 – старший викладач кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 • 2011–2017 – викладач кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Професійний і науковий інтерес

Спортивна дієтологія, спортивне плавання, фізіологія рухової активності.