15 травня 2019 р.

Засідання кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту від 14.05.2019 р.

 

Порядок денний:

1. Про результати фахової експертизи ЕНК «Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна)». Автор: Кожанова О.С., к.н.ф.в.с.

2. Обговорення та рекомендація кандидатур до вступу в аспірантуру за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт денної форми навчання у 2019 році.

3. Про затвердження програми фахового стажування викладача кафедри фізичного виховання НТТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Каліщука О.Ю.

4. Різне

 

Проект рішення:

1. За результатами фахової експертизи засвідчити високий науковий рівень ЕНК та відповідність робочій програмі (експерти: Білецька В.В., завідувач кафедри спорту та фітнесу, к.н.ф.в.с., доцент; доцент кафедри спорту та фітнесу Поляничко О.М., к.психол.н., доцент).

2. Рекомендувати Вченій раді Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка до вступу в аспірантуру Бірючинську Світлану Віталіївну та Виноградову Олену Олексіївну за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт денної форми навчання.

3. Затвердити програму стажування викладача кафедри фізичного виховання НТТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Каліщука О.Ю.