29 серпня 2019 р.

Засідання кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту
від 29.08.2019 р.

Порядок денний:

1. Обговорення результатів участі у форумі «Навчаємо для майбутнього».

2. нформування про рішення Вченої Ради університету.

3. Про результати вступу 2019 р.

4. Про розподіл навчального навантаження 2019-2020 н.р. та його затвердження.

5. Про розподіл обов’язків викладачів кафедри у 2019-2020 н.р.

6. Про організацію навчального процесу.

7. Про інвентаризацію та розподіл інвентарю по відділенням на 2019-2020 н.р.

8. Про перезатвердження робочих програм та затвердження нових робочих програм.

9. Про затвердження плану кафедри спорту та фітнесу на 2019-2020 н.р.

10. Різне

Проект рішення:

1.Розробити план профорієнтаційної роботи кафедри.
2.Затвердити навчальне навантаження викладачів.
3.Розподілити обов’язки наступним чином:

 • Призначити Гаврилову Н.Г. відповідальною за навчально-методичну роботу (М.Тимошенка 13 Б)
 • Призначити Коржа Є.М. відповідальним за навчально-методичну роботу (бул. Шамо)
 • Призначити Кожанову О.С. відповідальною за наукову роботу.
 • Призначити Цикозу Є.В. відповідальною за наповнюваність Інституційного репозиторію, облік робочих навчальних програм.
 • Призначити Омельченко Т.Г. відповідальною за соціально-гуманітарну роботу.
 • Призначити куратором групи ТДб-1-17-4.0д Омельченко Т.Г.
 • Призначити куратором групи ТДб-1-18-4.0.д Гаврилову Н.Г.
 • Призначити куратором групи ФіРб-1-18-4.0.д Бистру І.І.
 • Призначити куратором групи ТДб-1-19-4.0.д Петрову Н.В.
 • Призначити куратором групи ФіРб-1-19-4.0.д Петрову Н.В.
 • Призначити Гаврилову Н.Г. відповідальною за наставництво.
 • Призначити Лахтадир О.В. відповідальною за практику зі спеціалізацій та педагогічну практику.
 • Призначити відповідальною за спортивну роботу Гудим Г.П.
 • Призначити вченим секретарем кафедри Іваненко Г.О.
 • Призначити відповідальною за наповнюваність інформацією Інтернет сторінки університету та соціальних мереж Поляничко О.М.
 • Призначити відповідальним за стажування співробітників інших ЗВО Гаврилову Н.Г.
 • Призначити відповідальним за міжнародні зв’язки Волощенка Ю.М.
 • Призначити відповідальною за студентську науку Чебанову К.В.
 • Призначити відповідальною за профорієнтаційну роботу Чекмарьову В.В.
 • Призначити відповідальним за тренування збірної команди університету з футболу та участь у змаганнях Швеця С.В.
 • Призначити відповідальним за тренування збірної команди університету з баскетболу та участь у змаганнях Сабутського О.Г.
 • Призначити відповідальним за тренування збірної команди університету з волейболу та участь у змаганнях Євдокимову Л.Г.

  5. Призначити відповідальною за матеріально-технічне забезпечення (Тимошенка, 13Б) Омельченко Т.Г.

  6. Затвердити нові робочі програми (список додається). Перезатвердити робочі програми, що були розроблені у 2018 році (список додається).

  7. Затвердити план кафедри спорту та фітнесу на 2019-2020 н.р.».