12 вересня 2019 р.

 

Засідання кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту
від 12.09.2019 р.

Порядок денний:

1. Про результати фахової експертизи ЕНК «Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1 курс, ТД, денна)». Автор: Іваненко Г.О., ст. викладач.

2. Затвердження протоколу № 2 засідання кафедри фізичного виховання та педагогіки спорту від 05 вересня 2019 р. з питання «Обговорення теми дисертаційної роботи Коханської Софії Сергіївни «Удосконалення процесу спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у стрибках на батуті з урахуванням змін у правилах змагань» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 фізична культура і спорт. (Науковий керівник: Г.О. Лопатенко, к.н.ф.в.с., доцент)».

Проект рішення:

1.За результатами фахової експертизи засвідчити достатній науковий рівень ЕНК та відповідність робочій програмі (експерти: Білецька В.В., завідувач кафедри спорту та фітнесу, к.н.ф.в.с., доцент; доцент кафедри спорту та фітнесу Кожанова О.С., к.н.ф.в.с ).

2.Затвердити протокол № 2 засідання кафедри фізичного виховання та педагогіки спорту від 05 вересня 2019 р. з питання «Обговорення теми дисертаційної роботи Коханської Софії Сергіївни «Удосконалення процесу спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у стрибках на батуті з урахуванням змін у правилах змагань» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 фізична культура і спорт. (Науковий керівник: Г.О. Лопатенко, к.н.ф.в.с., доцент)».

3.Рекомендувати тему дисертаційної роботи «Підвищення ефективності спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у стрибках на батуті з урахуванням сучасних вимог змагальної діяльності», на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт до затвердження на Вченій Раді факультету.