31 серпня 2020 р.

Засідання кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту від 31.08.2020 р.

 

Порядок денний:

  • Інформування про рішення Вченої Ради університету.
  • Про розподіл обов’язків викладачів кафедри у 2020-2021н.р.
  • Про організацію навчального процесу.
  • Про інвентаризацію та розподіл інвентарю по відділенням на 2020-2021 н.р.
  • Про перезатвердження робочих програм та затвердження нових робочих програм.
  • Про затвердження плану кафедри спорту та фітнесу на 2020-2021 н.р.
  • Різне.

Проект рішення:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Розподілити обов’язки серед викладачів кафедри (список додається).

3. Інформацію взяти до відома.

4. Призначити відповідальною за матеріально-технічне забезпечення (вул. Тимошенка,13-Б) Омельченко Т.Г.

5. Затвердити нові робочі програми (список додається). Перезатвердити робочі програми, що були розроблені у 2019 році (список додається).

6. Затвердити план кафедри спорту та фітнесу на 2020-2021 н.р.