07 вересня 2020 р.

Засідання кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту від 07.09.2020 р.

 

Порядок денний:

  • Обговорення відкритої лекції Кожанової О.С., кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • Звіт Кожанової Ольги Сергіївни, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри спорту та фітнесу,про науково-педагогічну діяльність на посаді доцента кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченказа звітний період.
  • Про рекомендацію Кожанової Ольги Сергіївни, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри спорту та фітнесу, до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання доцента.
  • Про призначення Білецької В.В., завідувача кафедри спорту та фітнесу, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента науковим керівником аспірантці 1-го року навчання Каюн Олександрі Володимирівні.
  • Про призначення Поляничко О.М., доцента кафедри спорту та фітнесу, кандидата психологічних наук, доцента науковим керівником аспіранту 1-го року навчання Волощенку Юрію Миколайовичу.
  • Внесення змін до освітньо-наукової програми «Фізична культура і спорт» спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітньо-наукового рівня «доктор філософії».

Проект рішення:

1. Визнати лекційне заняття О.С. Кожанової, доцента кафедри спорту та фітнесу, як таке, що проведене на високому професійному рівні, відповідає вимогам щодо кваліфікації науково-педагогічного працівника. За результатами таємного голосування клопотатися перед Вченою Радою Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту щодо участі Кожанової О.С., кандидата наук з фізичного виховання і спорту, у балотуванні на присвоєння вченого звання доцента кафедри спорту та фітнесу.

2. Затвердити звіт і визнати науково-педагогічну діяльність Кожанової Ольги Сергіївни, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, на посаді доцента кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка задовільною.

3. Клопотатись перед Вченою радою Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту про участь Кожанової О.С., кандидата наук з фізичного виховання і спорту (спеціальність: 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт), доцента кафедри спорту та фітнесу, у балотуванні щодо присвоєння їй вченого звання доцента.

4. Призначити Білецьку В.В., завідувача кафедри спорту та фітнесу, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента науковим керівником аспірантці 1-го року навчання Каюн Олександрі Володимирівні.

5. Призначити Поляничко О.О., доцента кафедри спорту та фітнесу, кандидата психологічних наук, доцента науковим керівником аспіранту 1-го року навчання Волощенку Юрію Миколайовичу.

6. Внести зміни до освітньо-наукової програми «Фізична культура і спорт»  спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітньо-наукового рівня «доктор філософії».