12 листопада 2020 р.

Засідання кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту від 12.11.2020 р.

 Порядок денний:

1. Затвердження тем бакалаврських робіт студентів 4 курсу ОП «Тренерська діяльність».

2. Розподіл навантаження з дисципліни «Фізичне виховання» для заочної форми навчання у 2 семестрі.

3.Підготовка до формування Каталогу вибіркових дисциплін.

4.Підготовка до ліцензування магістратури ОП «Тренерська діяльність».

5.Профорієнтаційна робота кафедри. Підготовка до проведення Дня відкритих дверей Факультету онлайн.

6. Організація навчального процесу онлайн.

7. Про результати фахової експертизи ЕНК «Рекреаційні технології (1-3 курс, Фітнес, денна)». Автори: Кожанова О.С., доцент, Лахтадир О.В., ст.. викладач, Білецька В.В., зав. кафедри, Гудим Г.П., викладач.


Проект рішення:

1. Затвердити теми бакалаврських робіт студентів групи Тдб-1-17-4.0д. (перелік тем додається).

2. Розподілити навантаження з дисципліни «Фізичне виховання» (для заочної форми навчання у другому семестрі) серед викладачів кафедри спорту та фітнесу.

3. Сформувати Каталог вибіркових дисциплін для студентів освітньої програми «Тренерська діяльність» та освітньої програми «Фітнес та рекреація» до 20 листопада 2020 р.

4. Інформацію взяти до відома.

5. Інформацію взяти до відома.

6. Інформацію взяти до відома.

7. За результатами фахової експертизи засвідчити достатній науковий рівень ЕНК та відповідність робочій програмі (експерти: доцента кафедри Поляничко О.М., к.психол. наук, доцент, старший викладач кафедри Іваненко Г.О).