18 листопада 2020 р.

Засідання кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту від 18.11.2020 р.

 

Порядок денний:

1. Затвердження теми дисертаційної роботи Каюн Олександри Володимирівни «Фізичне виховання студентів на основі використання засобів ментального фітнесу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Науковий керівник: В.В.Білецька, к.н.ф.в.с., доцент).

2. Затвердження теми дисертаційної роботи Волощенка Юрія Миколайовича «Соматичні рухи як засіб розвитку координаційних здібностей студентів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Науковий керівник: О.М. Поляничко, к.психол.наук, доцент).

Проект рішення:

1. Рекомендувати тему дисертаційної роботи Каюн Олександри Володимирівни «Фізичне виховання студентів на основі використання засобів ментального фітнесу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт до затвердження на Вченій Раді факультету.

2. Рекомендувати тему дисертаційної роботи Волощенка Юрія Миколайовича «Соматичні рухи як засіб розвитку координаційних здібностей студентів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт до затвердження на Вченій Раді факультету.