03, 18 жовтня 2022 р.

Засідання кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту від 03.10.2022 р.

 

Порядок денний:

  • Представлення нових співробітників кафедри.
  • Про організацію вебінару з академічної доброчесності 10 листопада 2022 р.
  • Про організацію роботи в очному форматі для студентів 1 курсу з дисципліни «Фізичне виховання».
  • Про розподіл навчального навантаження.

Проект рішення:

  • Інформацію взяти до відома.
  • Всім викладачам кафедри зареєструватися для участі у вебінарі з академічної доброчесності.
  • Організувати роботу в очному форматі для студентів 1 курсу з дисципліни «Фізичне виховання» за розкладом.
  • Ознайомитися з навчальним навантаженням (для студентів 1 курсу). Інформацію взяти до відома.

Розширене засідання кафедри спорту та фітнесу  (спільно з кафедрою фізичного виховання і педагогіки спорту та кафедрою фізичної реабілітації та біокінезіології) Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту від 18.10.2022 р.

 

Порядок денний:

  • Затвердження теми дисертаційної роботи Чубка Р.Л. «Програмування фізкультурно-оздоровчих занять кросфітом з чоловіками зрілого віку» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Науковий керівник: В.В.Білецька, к.н.ф.в.с., доцент).

Проект рішення:

  • Рекомендувати тему дисертаційної роботи «Програмування фізкультурно-оздоровчих занять кросфітом з чоловіками зрілого віку», на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт до затвердження на Вченій Раді факультету.