Засідання деканату (2018-2019 н.р.)

20171129 151643

20 червня 2019 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про формування бюджету на 2020 рік, підготовку до завершення навчального року,  подання наукових статей до електронного журналу ін.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


 

 

21 травня 2019 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, питання формування бюджету на 2020 рік, підготовку до нового навчального року, про проведення навчальних екскурсій та роботу Центрів практичної підготовки на факультеті та ін.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


 

12 лютого 2019 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про оновлення магістерських програм, підготовку робочих навчальних програм з дисциплін на ІІ семестр 2018-2019 н.р., про переведення на місця державного (регіонального) замовлення за результатами складання зимової заліково-екзаменаційої сесії, забезпечення навчальних дисциплін електронними курсами, підготовку громадських проектів та ін.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


22 січня 2019 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників, проведення наукових досліджень на кафедрах, про вимоги щодо сертифікації електронних навчальних курсів та щорічне рейтингове оцінювання «Лідер року», про надання пропозицій щодо переведення студентів на бюджетну форму навчання, формування каталогу вибіркових дисциплін та ін.

Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Головач І.І. наголосила на необхідності уточнення графіку проведення заходів у рамках соціального проекту «З Києвом і для Києва» та плану соціально-гуманітарної роботи факультету на ІІ семестр 2018-2019 н.р.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


04 грудня 2018 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про заходи до Дня університету, запровадження експерименту впровадження дистанційного навчання та електронного індивідуального плану викладача, пропозиції щодо проведення навчально-наукових екскурсій для студентів з урахуванням специфіки спеціальностей, створення робочих груп для формування переліку вибіркових навчальних дисциплін, проходження анкетування «Викладач очима студента» та ін.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


17 жовтня 2018 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про роботу робочої групи щодо оновлення магістерських програм підготовки студентів, підготовку навчальних програм з дисциплін, підготовку акредитаційної справи, розглянуто перелік дисциплін, які викладаються за принципом 50/50, а також питання про проведення профорієнтаційної роботи та надання індивідуального графіку навчання студентам факультету.


12 вересня 2018 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання підготовки до початку нового навчального року та проведення зборів трудового колективу факультету; про надання індивідуального графіку навчання студентам факультету. Також узагальнено інформацію про спортивні досягнення студентів за 2017-2018 н.р. До відома членів деканату представлена інформація щодо проведення урочистих заходів з нагоди Дня працівників освіти, Міжнародного дня студентського спорту та урочистостей, присвячених 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.