Засідання деканату (2019-2020 н.р.)

17 червня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку до нового навчального року, про оновлення нових освітніх програм, про планування навчального навантаження на наступний рік, про графік сертифікації ЕНК на період з серпня по грудень 2020 р. та ін.


02 червня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про проведення літньої екзаменаційної сесії та атестації в дистанційному форматі, про оформлення звітної документації, про формування стипендіального рейтингу, про процедуру видачі документів про освіту після завершення навчання та ін.


20 травня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про зміни до Правил прийому до Університету в 2020 р., про графік навчального процесу на 2020-2021 н.р., про вартість навчання для вступу в 2020 р., про рекомендацію до вступу в аспірантуру у 2020 р., про дати проведення конкурсних засідань кафедр та Вченої ради Факультету та ін.


14 травня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про моніторинг успішності навчання студентів факультету за час карантину, про забезпеченість ЕНК навчальних дисциплін для студентів 1-2 курсів денної форми навчання, про підготовку тестових завдань для проведення літньої екзаменаційної сесії та готовність програм екзаменів, про процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в дистанційному режимі, про терміни вступної кампанії та ін.


14 квітня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку програм екзаменів,  підготовку програм ЕК, проведення заліково-екзаменаційної сесії в дистанційному режимі, внесення змін до освітньої програми спеціальності «227 Фізична терапія, ерготерапія» та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


31 березня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про організацію навчального процесу в умовах карантину, про внесення змін до розкладів занять та графіків навчального процесу, про проведення практики студентів в дистанційному форматі, про план заходів організації заліково-екзаменаційної сесії в дистанційному форматі, про забезпечення електронними навчальними курсами навчальних дисциплін заочної форми навчання, про розробку програм комплексних екзаменів для проведення атестації студентів 4 курсу, про моніторинг успішності та активності навчання студентів в дистанційному форматі та ін.


10 березня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про внесення змін до освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти, про забезпечення вибору з каталогу вибіркових дисциплін для студентів  І курсу, підготовку до вступної кампанії та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


11 лютого 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про організацію навчального процесу в 2 семестрі 2019-2020 н.р.,підготовку робочих програм з навчальних дисциплін, про план роботи кафедр та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


14 січня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку до Зборів трудового колективу Факультету та Конференції трудового колективу Університету, проведення завершального етапу конкурсу "Лідер року", підготовку до вступної кампанії 2020 р. та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


19 грудня 2019 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про внесення пропозицій до Плану роботи університету на 2020 рік, підготовку звіту роботи Факультету за 2019 рік, підготовку до завершення навчального семестру та випуск студентів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 017 Фізична культура і спорт та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


09 грудня 2019 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про перевірку індивідуальних планів викладачів, перевірку ведення журналів академічних груп, підготовку до вступної кампанії, підготовку до всеукраїнської конференції та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


26 листопада 2019 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про організацію освітнього процесу на 4 курсі, розробку програм практики на 2019-2020 н.р., вибори до студентського самоврядування, підготовку міжнародних наукових проектів та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


12 листопада 2019 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про пріорітетні напрями роботи Університету в 2020 р., забезпечення якості освіти, адаптацію новопризначених співробітників, проведення анкетування "Викладач очима студентів", переведення студентів на місця регіонального замовлення, грінченківських стипендіатів, підготовку до проведення Грінченківської декади та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


29 жовтня 2019 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку акредитаційної справи, участь у заходах до Дня української мови та писемності, план заходів до проведення Грінченківської декади, дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


02 жовтня 2019 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про забезпечення якості освіти, підготовку робочих програм з навчальних дисциплін, ліквідацію академічної заборгованості, надання індивідуального навчального графіку студентам, заходи до Дня працівників освіти та Дня довкілля, підготовку до всеукраїнської конференції та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


10 вересня 2019 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку до початку нового навчального року, про результати роботи з ліквідації заборгованості оплати студентами навчання в університеті, про основні заходи університету у вересні-жовтні 2019 р. та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.