Засідання деканату (2020-2021 н.р.)

08 червня 2021 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про проведення підсумкової атестації, підготовку рейтингу успішності студентів, підготовку випускних заходів, графік навчального процесу на 2021-2022 н.р. та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


17 лютого 2021 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про організацію освітнього процесу у змішаному режимі, про підготовку до вступної кампанії 2021 р., про раду роботодавців Факультету, про рейтинг "Лідер року" та вебометричний рейтинг, про кадрові питання та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


20 січня 2021 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку до Конференції трудового колективу Університету, проведення завершального етапу конкурсу "Лідер року", проведення екзаменаційної сесії, заходи щодо побудови рейтингу успішності студентів та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


01 грудня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про відзначення Дня університету, про підготовку до VІІІ Всеукраїнської науково-практична конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) та випуску №4 наукового журналу "Спортивна наука та здоров’я людини"; про підготовку звітів основних напрямів діяльності за 2020 рік та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.

 


17 листопада 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання  про проведення навчальних занять в онлайн форматі; про особливості вступної кампанії 2021 року; про заходи, присвячені Грінченківській декаді; про переведення студентів на вакантні бюджетні місця та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


29 жовтня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання  про проведення навчальних занять в онлайн форматі; про завершення створення електронних журналів академічних груп; про підготовку ліцензування магістратури освітньої програми «Тренерська діяльність з обраного виду спорту»; про підготовку тем бакалаврських та магістерських робіт; про підготовку до формування каталогу вибіркових дисциплін; про розробку концепції проведення Дня відкритих дверей Факультету в онлайн-форматі та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


13 жовтня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про забезпечення проведення навчальних занять онлайн-режимі (з використанням технологій віддаленого відеозв’язку); про проходження практики студентами відповідно до графіку навчального процесу; про створення електронних журналів успішності здобувачів освіти для всіх навчальних дисциплін; про моніторингу стану здоров’я студентів та співробітників; про розробку алгоритму проведення захисту кваліфікаційних робіт в дистанційному форматі; про підготовку до проведення всеукраїнської наукової конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань)» в онлайн форматі; про проведення перевиборів активу Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених факультету в онлайн форматі та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


01 вересня 2020 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про початок навчального року (проведення занять в режимі онлайн; про студентів, що не приступили до очного навчання через COVID-19; робочі програми з навчальних дисциплін тощо); про поселення у гуртожиток; про посвяту першокурсників; про святкування Дня фізичної культури та спорту; про підготовку до засідання вченої ради Факультету; про план роботи Факультету на 2020-2021 навчальний рік та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.