Засідання деканату (2021-2022 н.р.)

09 червня 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про зміни у кадровому складі деканату, про проведення засідання Стипендіальної комісії, про завершення навчального року та підготовку до вступної кампанії та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


17 травня 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку до вступної кампанії, про Правила прийому до Університету в 2022 році, про проведення Дня відкритих дверей Факультету та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


18 квітня 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про проведення атестації у 2022 р.; про підготовку до вступної кампанії; про пріоритети у соціально-гуманітарній роботі; про проведення студентської наукової конференції «Сучасні виклики в спорті, фізичному вихованні та фітнесі: наукові дослідження студентів» до Тижня науки; про змінені показники професійної діяльності науково-педагогічних працівників у рейтинговому оцінюванні «Лідер року-2022»; про адаптивну систему підвищення рівня цифрової компетентності науково-педагогічних працівників; про участь студентів у волонтерській діяльності та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


21 березня 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про моніторинг та усунення проблем, які виникли під час навчання у студентів; про скасування ЗНО та єдиного фахового вступного випробування у 2022 р.; про надання академвідпусток; про проведення атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми 227 Фізична терапія; про зміни у графіку проведення сертифікації електронних навчальних курсів; про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


15 березня 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про відновлення освітнього процесу в дистанційному форматі в умовах воєнного стану; про організаційну роботу кураторів зі студентами; про проведення хвилини пам’яті та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


22 лютого 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про конкурс щодо заміщення на вакантні посади науково-педагогічних працівників, про показники щорічного оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, про критерії оцінювання діяльності завідувачів кафедр та декана факультету, про цифрову компетентність викладачів, про волонтерську діяльність та ін.


08 лютого 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підсумки проведення Конференції трудового колективу Університету, про оновлення освітніх програм, про оформлення робочих програм навчальних дисциплін, про порядок проведення міжнародних заходів, про показники Факультету у вебометричному рейтингу, про організацію курсів медико-санітарної підготовки, про підготовку до вступної кампанії та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


24 січня 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про створення ради випускників факультету, про подання інформації щодо науково-педагогічних працівників кафедр до ЄДЕБО, про зміст опитування «Викладач очима студентів», про внесення змін до положення «Лідер року», про профорієнтаційну роботу кафедр факультету, про оновлення освітніх програм, про каталог вибіркових дисциплін та питання соціально-гуманітарної діяльності. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


03 грудня 2021 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про відзначення Дня університету, про підготовку до ІХ Всеукраїнської науково-практична конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ); про підготовку звітів основних напрямів діяльності за 2021 рік та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


12 листопада 2021 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання  про проведення ЄДКІ для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія»; про особливості вступної кампанії 2022 року та проведення профорієнтаційної роботи на факультеті; про заходи, присвячені Грінченківській декаді; та ін. З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


19 жовтня 2021 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про стан вакцинації співробітників та студентів, про план профорієнтаційної роботи Факультету на 2021-2022 н.р., затвердження тем кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів, про підготовку документів щодо груп забезпечення ОП для ЄДЕБО, підготовку до складання практично-орієнтованого іспиту КРОК-2, про підготовку заходів до святкування Грінченківської декади та заходів соціального проєкту Університету та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


06 вересня 2021 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку до початку нового навчального року,  про основні заходи університету у вересні-жовтні 2021 р. та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.