Засідання деканату (2022-2023 н.р.)

10 травня 2023 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку до проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, про організацію літніх відпусток працівників у 2023 році, про графік проведення вступної кампанії, про підготовку до проведення ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


07 березня 2023 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про організацію освітнього процесу в 2 семестрі 2022-2023 н.р., про профілактику та попередження нещасних випадків серед учасників освітнього процесу, про підготовку до акредитації освітніх програм та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


14 лютого 2023 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про організацію освітнього процесу в 2 семестрі 2022-2023 н.р., про результати щорічного рейтингового оцінювання "Лідер року", про підготовку Стратегії розвитку університету та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


22 листопада 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку до акредитації, про проведення опитування випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти,  про підготовку до проведення міжнародної конференції, про щорічне рейтингове оцінювання "Лідер року" та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


10 листопада 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про проведення інвентаризації матеріально-технічної бази факультету, про алгоритм проведення навчальних занять у разі оголошення повітряної тривоги, про використання електронних навчальних курсів в освітньому процесі, про особливості підготовки аспірантів та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


06 жовтня 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку до Зборів трудового колективу факультету та підготовку пропозицій до Програми розвитку Університету на 2023 -2028 рр. та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.


01 вересня 2022 р. відбулося чергове засідання деканату Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. На засіданні були розглянуті питання про підготовку до початку нового навчального року,  про основні заходи університету у вересні 2022 р. та ін. 

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.