Екскурсія до Музею книги та друкарства

Студенти та викладачі Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту відвідали тематичну екскурсію до Музею книги та друкарства, присвячену святкуванню Дня української писемності та мови.

Колекція музею містить понад 58 тисяч одиниць зберігання, серед яких унікальні рукописи XV-XVII ст., перші українські друковані видання (Апостол 1574 р. та Острозька Біблія 1581 р.), рідкісні європейські видання (палеотипи), фоліанти в окладах з коштовних матеріалів, дерев’яні друкарські кліше XVIII ст., зразки шрифтів, друкарської та поліграфічної техніки.

Експозиція музею висвітлює історію книжкової справи від часів Київської Русі і до наших днів. Студенти ознайомилися з виникненням писемності у східних слов’ян, створенням Кирилом і Мефодієм в IX столітті абеток - кирилиці і глаголиці, а також з найдавнішою пам’яткою слов’янської писемності «Київськими глаголичними листками» (X ст.), факсимільними копіями рукописних книг часів Київської Русі: «Реймським Євангелієм» (ХІ ст.), «Остромировим Євангелієм» (1056-1057), «Ізборником Святослава» (1073) та з найцікавішим першим українським перекладом євангельських текстів «Пересопницьким Євангелієм» (1556-1561).