VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань)

11 грудня 2020 року на Факультеті здоров’я, фізичного виховання та спорту було поведено VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) в онлайн форматі для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, освітян закладів загальної середньої освіти, аспірантів і здобувачів, студентів, молодих вчених.

В конференції взяли участь понад 100 представників закладів вищої і загальної середньої освіти з Києва, Дніпра, Мелітополя, Львова, Сум, Тернополя, Чернівців, Полтави, Переяслав-Хмельницького, Дрогобича, Запоріжжя та інших міст країни.

У дискусіях під час пленарного та секційних засідань активно виступали делегати університетів фізичного виховання і спорту Києва, Львова, Харкова, Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, факультетів фізичного виховання Мелітопольського, Сумського, Тернопільського, Переяслав-Хмельницького, Дрогобицького національний педагогічних університетів, кафедр фізичного виховання Чернівецького і Волинського національних університетів, Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" і Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». До роботи нашої конференції приєдналися вчителі фізичного виховання з 19 закладів загальної середньої освіти.

З вітальним словом виступили проректорка з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент Наталія ВІННІКОВА та заступниця голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор філологічних наук, професор Олена ЄРЕМЕНКО.

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

 • Сергій МЕДИНСЬКИЙ, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького «Система забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичного виховання і спорту на прикладі США».
 • Оксана ШИНКАРУК, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувачка кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету фізичного виховання і спорту України «Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт за спеціалізацією Кіберспорт - виклик сьогодення».
 • Георгій ЛОПАТЕНКО, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка «Забезпечення якості освітніх програм спортивного спрямування (досвід акредитаційних експертиз)».

Робота конференції передбачала проведення трьох секцій.

У секції 1 «ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ  ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» (модератор: Оксана КОМОЦЬКА, заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка) було представлено шість доповідей на тему:

 • Досвід використання дистанційної освіти в Навчально-науковому інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка (доповідач – Олександр ТОМЕНКО, д.фіз.вих.,професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка).
 • Використання сервісів дистанційного навчання у процесі викладання дисципліни «Бадмінтон» (доповідач – Андрій ОГНИСТИЙ, к.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка).
 • Оздоровчо-рекреаційна діяльність в умовах дистанційного навчання (доповідач – Лариса ОНІЩУК, к.пед.н., доцент кафедри фізичної культури та спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»).
 • Організація освітнього процесу в умовах карантинних обмежень на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка (доповідач – Оксана КОМОЦЬКА, заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка).
 • Особливості викладання навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес» в умовах дистанційного навчання (доповідач – Яна ЄРЕМІЯ, викладач кафедри фізичної культури та основ здоров'я Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, співдоповідач – Олена МОРОЗ, к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної культури та основ здоров'я).
 • Організація дистанційного навчання в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (доповідач – Марія БРИЧУК, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України).

У дискусії після доповідей взяли участь майже 60 делегатів, в тому числі В’ячеслав СЕМЕНЕНКО, декан факультету спорту та менеджменту Національного університету фізичного виховання і спорту України, Василь ПАНТІК, декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки, Ірина КАРПЮК, перша заступниця декана факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», завідувач кафедрою фізичного виховання та здоров’я Харківського національного медичного університету Вячеслав ШУТЄЄВ.

У секції 2 «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ФІТНЕС, ВЕЛНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ» (модератор: Валентин САВЧЕНКО, д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезології Київського університету імені Бориса Грінченка) було презентовано п’ять доповідей:

 • Мотивація щодо здоров’я та її залежність від біодемографічних, антропометричних характеристик та функціонального стану кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей (доповідач – Валентин САВЧЕНКО, д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезології; співдоповідачі – викладачі кафедри Олеся Тимчик, Світлана Яценко, Ірина Омері, Ольга Буряк, Галина Харченко, Євгенія Неведомська).
 • Роль превентивної реабілітації у підтримці ментального здоров’я студентів (доповідач – Сергій ІВАЩЕНКО, д.мед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезології).
 • Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного університету (доповідач – Ірина ОМЕРІ, к.біол.н., доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, співдоповідачі – завідувачі кафедр Валентин САВЧЕНКО, Вікторія БІЛЕЦЬКА, Лілія ЯСЬКО та викладачі кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Олеся Тимчик, Світлана Яценко, Ольга Буряк, Галина Харченко, Євгенія Неведомська).
 • Соматичні уроки як форма дистанційного навчання» (доповідачі – Юрій ВОЛОЩЕНКО, Олександра КАЮН, аспіранти кафедри спорту та фітнесу).
 • Здоровʼязбережувальні технології в дошкільній освіті (доповідач – Наталія ХІЛЬЧЕНКО, магістрантка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка).

Після заслуханих доповідей відбулася дискусія з актуальних теоретичних та практичних аспектів підготовки фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації, в якої взяли участь понад 50 представників Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Національного педагогічного університету імені Драгоманова, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Рівненського державного гуманітарного університету, в тому числі декан факультету фізичної культури та спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Наталія БЕСЕДА.

У секції 3 «СПОРТ І ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ» (модератор: Лілія ЯСЬКО, к.фіз.вих., доцент, завідувачка кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка) було заслухано сім доповідей на тему:

 • Діагностика та корекція функціонального стану спортсменів високої кваліфікації в умовах виходу з вимушеної самоізоляції у зв'язку з пандемією COVID-19 (доповідач – Георгій КОРОБЕЙНІКОВ, д.біол.н, професор, завідувач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України).
 • Формування системи тестів у командних спортивних іграх для контролю підготовленості на різних етапах багаторічної підготовки (доповідач – Олена МІТОВА, к.фіз.вих., доцент, завідувачка кафедри спортивних ігор Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту).
 • Організаційно-методичні засади функціонування шкільного спорту у США (доповідач – Ірина ТУРЧИК, к.фіз.вих., доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка).
 • Особливості використання засобів фізичного виховання з метою підвищення соціально-психологічної адаптації дітей (доповідач – Уляна ІСКРА, к.фіз.вих., доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка).
 • Особливості викладання фізичної культури за навчальною програмою нової української школи (1-4 класи) (доповідач – Юрій ЧЕРПАК, к.фіз.вих, старший викладач Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка).
 • Еволюція уроку фізичної культури: шлях від оцінювання, до зацікавлення на уроці (доповідач – Дмитро ЛАЗЕБНИЙ-ЧОЛОВСЬКИЙ, вчитель закладу загальної середньої освіти №216 м. Києва).
 • Вплив спеціальних вправ на зміну біохімічних показників крові в передстартовій розминці спортсменів високого класу (доповідач – Олена ВИНОГРАДОВА, аспірантка кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка).

У дискусії взяли участь декан факультету фізичної культури і спорту Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Ніна ДОЛБИШЕВА, викладачі Дрогобицького державного педагогічний університет імені Івана Франка, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Професійно-педагогічного фахового коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, гімназії №154 м. Київа, середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №11 м. Києва.

Дякуємо всім учасникам за плідну роботу під час Конференції!