Студентська наукова конференція «Засоби фізичного виховання у формуванні здоров'язбережувальної компетенції різних верств населення»

21 травня 2021 року на Факультеті здоров'я, фізичного виховання і спорту у рамках Фестивалю науки - 2021 відбулася Студентська наукова конференція «Засоби фізичного виховання у формуванні здоров'язбережувальної компетенції різних верств населення». У роботі конференції взяли участь викладачі та студенти факультету.

У програмі було передбачено 10 доповідей студентів 3-го та 4-го курсів денної форми навчання. Під час проведення конференції було висвітлено актуальні питання щодо формування здоров'язбережувальної компетенції різних верств населення, питання використання засобів фізичного виховання для підвищення рухової активності, профілактики захворювань та реабілітації при різних порушеннях стану здоров’я. Студентська наукова конференція змогла об’єднати погляди різних молодих дослідників. Всі доповіді були актуальними і заслуговували на увагу.

З доповідями виступили: Зенченко Вікторія – «Сучасні підходи до викладання волейболу на уроках фізичної культури», керівник д.н.ф.в.с., доц. Сушко Р.О.; Нутріхіна Марія – «Комплексна фізична реабілітація при інфаркті міокарда в диспансерний період», керівник к.п.н., доц. Неведомська Є.О.; Ільчук Катерина – «Розвиток координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку», керівник к.н.ф.в.с. Ляшенко В.М.; Магурчак Руслана – «Комплексна фізична реабілітація при пневмонії на стаціонарному етапі», керівник к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; Шаповалов Микола – «Особливості організації дистанційного навчання як форми проведення уроків фізичної культури», керівник д.н.ф.в.с., доц. Сушко Р.О.; Сівко Юлія – «Комплексна фізична реабілітація при бронхоектатичній хворобі в фазу ремісії», керівник к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; Городнюк Анастасія – «Мотивація школярів молодших класів до занять фізичними вправами», керівник к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.; Шавлюк Альбіна – «Комплексна фізична реабілітація при гіпотонічній хворобі», керівник к.б.н., доц. Омері І.Д.; Бондаренко Анастасія – «Розвиток силових якостей школярів молодших класів засобами академічного веслування», керівник к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.; Нетесюк Сергій – «Розвиток спритності у школярів молодших класів», керівник к.н.ф.в.с. Ляшенко В.М.

З вітальним словом виступили: завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології д.м.н., проф. Савченко В.М. та завідувачка кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту к.н.ф.в.с, доц.  Ясько Л.В. Бажаємо нашим студентам подальших наукових досягнень!