Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань)

17 березня 2017 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична  конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань).


У заході взяли участь науковці з різних університетів України. Із вітальним словом до учасників заходу звернувся Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з фізичного виховння і спорту.

Робота конференції пройшла у теоретичному та практичному форматах.

На пленарному засіданні конференції були висвітлені: проблеми шкільного фізичного виховання в роботі педагогічних з’їздів (Виступ О.К. Анохіна на Київському педагогічному з’їзді 1916р.) (Черпак Ю. В., методист НМЦ гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка); сучасний стан розвитку та проблеми фізичного виховання у вищих навчальних закладах (Присяжнюк С. І., професор кафедри фізичної культури та охорони праці Державного університету телекомунікацій, доктор педагогічних наук); актуальні проблеми розвитку фізичної терапії в Україні (Родін В. О., заступник голови правління Української Асоціації фізичної терапії, фізичний терапевт); медико-біологічний супровід підготовки спортсменів до ігор Олімпіади (Лисенко О. М., доктор біологічних наук, професор, зав. лабораторії теорії і методики спортивної підготовки та резервних можливостей спортсменів науково - дослідного інституту Національного університету фізичного виховання та спорту України); сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної культури і спорту (міжнародний досвід) (Іскра У. В., доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту, Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, Київського університету імені Бориса Грінченка).


Науково-практична частина включала 2 секції:

Під час роботи секції «Сучасні аспекти професійної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту» були представлені майстер-класи:

- з хореографії (Спесивих О. О., кандидат  наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту);

-  урок фізичної культури для учнів середньої школи» (на прикладі туризму) (Балась М. С., переможець конкурсу вчитель року 2016 м. Києва, випускник Київського університету імені Бориса Грінченка 2009 року);  

- урок фізичної культури з елементами футболу (Таланов Андрій, магістрант кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка);

- з методики викладання фітнесу в ЗНЗ (Слюсар К. Ю., викладач кафедри фітнесу та рекреації, тренер з аеробіки).

На секції «Актуальні проблеми здоров’язбереження і фізичної реабілітації  в   Україні»  були представлені доповіді: "Вплив фізичної терапії на функціональний стан міокарда при плановому хірургічному лікуванні калькульозного холециститу" (Рижковський В.О., кадитат медицинських наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології); «Медико-соціальні проблеми здоров’я дітей, підлітків та студентів в Україні» (Тимчик О.В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології); «Денас-терапія у фізичній реабілітації осіб з міофасциальним больовим синдромом» (Харченко Г.Д., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології); «Основні підходи до профілактики негативного впливу гіпокінезії на організм людини» (Полковенко О.В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології); «Анаболічні стероїди і спорт: за і проти» (Неведомська Є.О., доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту  Київського університету імені Бориса Грінченка кандидат педагогічних наук, доцент; Буко А. Я., студентка групи ФРб-1-16-4.0д кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка); «Життя молоді без наркотиків» (Неведомська Є.О., доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту  Київського університету імені Бориса Грінченка кандидат педагогічних наук, доцент; Кадун К.О.,  студентка  кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології  Факультету здоров’я, фізичного виховання і спортуКиївського університету імені Бориса Грінченка).

Дякуємо учасникам конференції за конструктивний науковий діалог.