Семінар «Медико-біологічні аспекти здоров'я сучасної молоді» в рамках соціального проекту «З Києвом та для Києва»

16 грудня 2017 р. в рамках соціального проекту «З Києвом та для Києва» відбувся семінар «Медико-біологічні аспекти здоров'я сучасної молоді».

Доповідач: кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Тимчик Олеся Володимирівна.

Здоров’я – основна цінність особистості і суспільства. В усіх цивілізованих країнах його збереженню приділяють пильну увагу. Ставлення нашого суспільства до здоров’я людей, якість медичної допомоги – ці питання потребують детального вивчення.

Здоров’я – це складний, системний за своєю функцією феномен, специфіка якого проявляється на фізичному, психологічному та соціальному рівнях розвитку. Здоровий спосіб життя є необхідним елементом підготовки студентів вищих навчальних закладів, який враховує екологічний підхід до природи, змінює свідомість особистості: сприяє формуванню у неї відповідного ставлення до свого здоров’я та навколишнього середовища як необхідної умови для його збереження та зміцнення. Проблемою залишається створення мотивації студентів до здорового способу життя, подолання шкідливих звичок, паління і вживання алкоголю, переїдання і гіподинамія та активізація їх під час засвоєння ними знань про само оздоровлення.