Участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи»

11 грудня 2020 року викладачі кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології брали участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі анохінських читань), яку провів Факультет здоров’я, фізичного виховання та спорту нашого Університету для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, освітян закладів загальної середньої освіти, аспірантів і здобувачів, студентів, молодих вчених.

Напрями роботи конференції:

 • Філософські, організаційні, соціально-економічні і правові засади розвитку фізичної культури та спорту.
 • Сучасні здоров’язбережувальні, рекреаційні і фітнес-технології.
 • Інноваційні підходи організації фізичного виховання різних груп населення.
 • Медико-біологічні, фізіологічні, психологічні аспекти підготовки спортсменів.
 • Олімпійський, професійний, адаптивний спорт.
 • Інформаційні і медіа технології в спорті. Кібер-спорт.
 • Фізична терапія та ерготерапія.
 • Сучасні підходи професійної підготовки фахівців у галузі фізичного виховання і спорту.

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

Сергій МЕДИНСЬКИЙ, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького «Система забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичного виховання і спорту на прикладі США».

Оксана ШИНКАРУК, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувачка кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету фізичного виховання і спорту України «Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт за спеціалізацією Кіберспорт – виклик сьогодення».

Георгій ЛОПАТЕНКО, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка «Забезпечення якості освітніх програм спортивного спрямування (досвід акредитаційних експертиз)».

Після пленарного засідання викладачі кафедри взяли активну участь у Секції 2 «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ФІТНЕС, ВЕЛНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ» (Модератор: Валентин САВЧЕНКО, д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезології Київського університету імені Бориса Грінченка).

На секції від нашої кафедри було три доповіді:

 • Мотивація щодо здоров’я та її залежність від біодемографічних, антропометричних характеристик та функціонального стану кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей (доповідач – Валентин САВЧЕНКО, д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезології; співдоповідачі – викладачі кафедри Олеся Тимчик, Світлана Яценко, Ірина Омері, Ольга Буряк, Галина Харченко, Євгенія Неведомська).
 • Роль превентивної реабілітації у підтримці ментального здоров’я студентів (доповідач – Сергій ІВАЩЕНКО, д.мед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезології).
 • Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного університету (доповідач - Ірина ОМЕРІ, к.біол.н., доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, співдоповідачі – завідувачі кафедр Валентин САВЧЕНКО, Вікторія БІЛЕЦЬКА, Лілія ЯСЬКО та викладачі кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Олеся Тимчик, Світлана Яценко, Ірина Омері, Ольга Буряк, Галина Харченко, Євгенія Неведомська).

На секції також була цікава доповідь «Соматичні уроки як форма дистанційного навчання» (доповідачі – Юрій ВОЛОЩЕНКО, Олександра КАЮН, аспіранти кафедри спорту та фітнесу).

Після заслуханих доповідей відбулася дискусія з актуальних теоретичних та практичних аспектів підготовки фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації.

Дякуємо організаційному комітету Конференції, адміністрації Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та особисто Ярмолюк Олені Володимирівні, заступнику декану з наукової роботи та менеджменту міжнародних проектів, за організацію плідної роботи під час он-лайн Конференції та можливість всім учасникам конференції висвітлити результати своєї наукової діяльності.