16 жовтня 2019 р.

ПРОТОКОЛ № 3 засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології від «16» жовтня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення тем магістерських робіт та призначення керівників для здобувачів освіти другого магістерського рівня 2019 року вступу. Доповідач В.М. Савченко.
2. Розгляд та затвердження опису програми та білетів для екзамену з навчальної дисципліни «Фізична терапія в акушерстві та гінекології». Доповідач В.М. Савченко.
3. Розгляд та затвердження опису програми та білетів для екзамену з навчальної дисципліни «Методика викладання фізіотерапевтичних дисциплін у вищій школі». Доповідач С.М. Іващенко.
4. Взяти на стажування старшого викладача кафедри біобезпеки і здоров'я людини, Факультет біомедичної інженерії, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Надію Іванівну Пеценко.
5. Різне